Teoria – Mucha

Muchy nie wlatują do pomieszczeń przez wszystkie otwory jednakowo. Na przykład:

 • Drzwi/okna w pobliżu zewnętrznych źródeł „wabienia” (składowiska odpadków) są najbardziej narażone na owady
 • Drzwi/okna/przewody wentylacyjne, przez które wydostają się zapachy są w drugiej kolejności narażone na owady
 • Drzwi/okna, które są często otwierane i zamykane są trzecim w kolejności elementem narażenia na owady
 • Drzwi/okna po stronie słonecznej przyciągają więcej owadów
 • Inne pozostałe otwory powinny być również rozważane jako potencjalne źródła przedostawania się owadów

Nie wszystkie muchy są przywabiane jednakowo przez te same stymulatory np.:

 • Osobniki męskie są bardziej przyciągane przez feromony płciowe niż osobniki żeńskie
 • Muchy „głodne” są bardziej czułe na zapachy żywności niż muchy najedzone
 • Muchy najedzone są bardziej czułe na światło niż na zapachy
 • Starsze osobniki są bardziej zainteresowane przywabiaczami płciowymi niż jakimikolwiek innymi
 • Starsze owady są bardziej przyciągane przez możliwe obszary do lądowania (szukanie towarzysza)
 • Muchy stają się mało aktywne w nocy, nawet przy załączonym świetle
 • Pułapki na owady są skuteczniejsze w dzień niż w nocy

Przeznaczenie Lamp Owadobójczych

Jedną z głównych przyczyn niskiego stanu higieny sanitarnej w pomieszczeniach domowych, gospodarczych i przemysłu rolno-spożywczego są zaniedbania w zwalczaniu szkodliwych owadów, przede wszystkim nadlatujących licznie do pomieszczeń różnych gatunków much imuchówek krwiopijnych np. komarów, meszek (zwanych popularnie muszkami).Muchy należą do owadów najczęściej występujących w pomieszczeniach. W miejscach gromadzenia się odpadów populacje much mogą być bardzo liczne, zważywszy, że jedna tylko samica muchy domowej w ciągu życia składa do 1000 jaj. Wylęgające się larwy znajdują dogodne warunki rozwoju w rozkładającej się żywności, często skażonej bakteriami, w odchodach zwierząt (ściółka itp.).Muchówki krwiopijne i licznie występujące muchy niepokoją zwierzęta. Znajduje to odbicie w obniżeniu np. mleczności krów, w zmniejszeniu przyrostów wagowych zwierząt gospodarskich.

Owady mogą przenosić różne chorobotwórcze drobnoustroje wtedy, kiedy w sposób mechaniczny przenoszą je na swoim ciele lub czynny, kiedy poprzez ukłucie wprowadzają do organizmu bakterie (np. komary, meszki itp.). Takie groźne choroby jak: tularemia, kleszczowe zapalenie mózgu, przenoszone są przez komary i muchówki krwiopijne, które poza tym boleśnie kłują powodując niekiedy długotrwałe schorzenia skóry – dermatozy. Liczne gatunki much, jak mucha domowa, mucha plujka, bolimuszka, ścierwica i inne, są szczególnie niebezpieczne podczas lata, kiedy bakterie szybko się rozmnażają. Mogą one przenosić bakterie chorobotwórcze, powodując niebezpieczne choroby jelitowe – biegunki i salmonellozy. Dlatego właśnie w szeroko pojętym przemyśle spożywczym (przetwórnie, zakłady produkcyjne, hale magazynowe) a także w sklepach spożywczych i w gastronomii (restauracje, bary) niezwykle ważne jest racjonalne zwalczanie much. Do zwalczania owadów stosowane są najczęściej różnego rodzaju środki owadobójcze. Jednakże toksyczność dla ludzi i zwierząt chemicznych środków owadobójczych, zawierających pestycydy, ogranicza w znacznym stopniu ich stosowanie.Jak dotychczas najskuteczniejsze okazały się substancje biologicznie czynne np. feromony i promieniowanie świetlne.

Promieniowanie świetlne o odpowiednim natężeniu i długości fali aktywizuje muchy, ponieważ są one nie tylko owadami dziennymi, ale i najczęściej heliofilnymi tj. kierującymi się do źródeł światła. Dlatego też stosowanie pułapek świetlnych na owady jest ze wszech miar wskazane. Pułapki świetlne na owady skutecznie niszczą owady, nie wydzielają substancji toksycznych, nie wymagają ciągłej obsługi i nadzoru. Inne zalety to: niski koszt eksploatacji oraz łatwość instalowania i obsługi. Działanie pułapki świetlnej polega na zwabieniu owadów światłem o odpowiedniej długości fali lub substancją wabiącą (feromony) i niszczeniu ich poprzez wyłapywanie lepami, do których owady przyklejają się.

Pułapka świetlna jest bardzo skuteczna w działaniu i w pełni bezpieczna przy ścisłym przestrzeganiu przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Aby zwiększyć skuteczność działania lampy powinna ona pracować przez całą dobę.

Lokalizacja lamp owadobójczych

„Dobra lampa owadobójcza” powinna w jak najkrótszym okresie czasu wyeliminować owady.

Dlatego należy przestrzegać kilku zasad przy wyborze miejsc lokalizacji urządzeń owadobójczych.

 • lampy powinny być zainstalowane na wysokości od 2m do 3,5m, im niżej tym lepiej, gdyż owady wolą przebywać bliżej posadzki, czyli tam gdzie mogą znaleźć źródło pożywienia
 • lampy owadobójcze należy montować z dala od otworów okiennych
 • lampy owadobójcze należy montować tak, aby były widoczne z każdego miejsca pomieszczenia oraz by zwracały uwagę owadów wlatujących do obiektu
 • należy wybierać miejsca o spokojnym przepływie powietrza
 • należy unikać montażu urządzeń w pobliżu innych źródeł światła
 • pułapki owadobójcze należy instalować tak, aby były skierowane stroną czołową do miejsca zwalczanie np. prostopadle / w poprzek/ źródłem światła, prostopadle do korytarza
 • mając do wyboru lepiej wybierać miejsca cieplejsze o temperaturze otoczenia powyżej 27°C
 • za zasadę prawidłowej lokalizacji lamp owadobójczych przyjmuje się brak wolno występujących owadów latających w obiekcie
 • zgodnie z wymogami HACCP dla przemysłu spożywczego świetlówki w lampach owadobójczych muszą być ofoliowane aby zapobiec możliwości zanieczyszczenia produkcji fragmentami szkła oraz substancjami chemicznymi z luminoforu /m.in. związki rtęci/ w przypadku stłuczenia