Przeznaczenie Lamp Owadobójczych

Jedną z głównych przyczyn niskiego stanu higieny sanitarnej w pomieszczeniach domowych, gospodarczych i przemysłu rolno-spożywczego są zaniedbania w zwalczaniu szkodliwych owadów, przede wszystkim nadlatujących licznie do pomieszczeń różnych gatunków much imuchówek krwiopijnych np. komarów, meszek (zwanych popularnie muszkami).Muchy należą do owadów najczęściej występujących w pomieszczeniach. W miejscach gromadzenia się odpadów populacje much mogą być bardzo liczne, zważywszy, że jedna tylko samica muchy domowej w ciągu życia składa do 1000 jaj. Wylęgające się larwy znajdują dogodne warunki rozwoju w rozkładającej się żywności, często skażonej bakteriami, w odchodach zwierząt (ściółka itp.).Muchówki krwiopijne i licznie występujące muchy niepokoją zwierzęta. Znajduje to odbicie w obniżeniu np. mleczności krów, w zmniejszeniu przyrostów wagowych zwierząt gospodarskich.

Owady mogą przenosić różne chorobotwórcze drobnoustroje wtedy, kiedy w sposób mechaniczny przenoszą je na swoim ciele lub czynny, kiedy poprzez ukłucie wprowadzają do organizmu bakterie (np. komary, meszki itp.). Takie groźne choroby jak: tularemia, kleszczowe zapalenie mózgu, przenoszone są przez komary i muchówki krwiopijne, które poza tym boleśnie kłują powodując niekiedy długotrwałe schorzenia skóry – dermatozy. Liczne gatunki much, jak mucha domowa, mucha plujka, bolimuszka, ścierwica i inne, są szczególnie niebezpieczne podczas lata, kiedy bakterie szybko się rozmnażają. Mogą one przenosić bakterie chorobotwórcze, powodując niebezpieczne choroby jelitowe – biegunki i salmonellozy. Dlatego właśnie w szeroko pojętym przemyśle spożywczym (przetwórnie, zakłady produkcyjne, hale magazynowe) a także w sklepach spożywczych i w gastronomii (restauracje, bary) niezwykle ważne jest racjonalne zwalczanie much. Do zwalczania owadów stosowane są najczęściej różnego rodzaju środki owadobójcze. Jednakże toksyczność dla ludzi i zwierząt chemicznych środków owadobójczych, zawierających pestycydy, ogranicza w znacznym stopniu ich stosowanie.Jak dotychczas najskuteczniejsze okazały się substancje biologicznie czynne np. feromony i promieniowanie świetlne.

Promieniowanie świetlne o odpowiednim natężeniu i długości fali aktywizuje muchy, ponieważ są one nie tylko owadami dziennymi, ale i najczęściej heliofilnymi tj. kierującymi się do źródeł światła. Dlatego też stosowanie pułapek świetlnych na owady jest ze wszech miar wskazane. Pułapki świetlne na owady skutecznie niszczą owady, nie wydzielają substancji toksycznych, nie wymagają ciągłej obsługi i nadzoru. Inne zalety to: niski koszt eksploatacji oraz łatwość instalowania i obsługi. Działanie pułapki świetlnej polega na zwabieniu owadów światłem o odpowiedniej długości fali lub substancją wabiącą (feromony) i niszczeniu ich poprzez wyłapywanie lepami, do których owady przyklejają się.

Pułapka świetlna jest bardzo skuteczna w działaniu i w pełni bezpieczna przy ścisłym przestrzeganiu przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Aby zwiększyć skuteczność działania lampy powinna ona pracować przez całą dobę.

← Powrót do porad
kontakt

Masz pytania?
Chcesz zamówić towar telefonicznie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

514 934 388
511 720 908