Lokalizacja lamp owadobójczych

„Dobra lampa owadobójcza” powinna w jak najkrótszym okresie czasu wyeliminować owady.

Dlatego należy przestrzegać kilku zasad przy wyborze miejsc lokalizacji urządzeń owadobójczych.

  • lampy powinny być zainstalowane na wysokości od 2m do 3,5m, im niżej tym lepiej, gdyż owady wolą przebywać bliżej posadzki, czyli tam gdzie mogą znaleźć źródło pożywienia
  • lampy owadobójcze należy montować z dala od otworów okiennych
  • lampy owadobójcze należy montować tak, aby były widoczne z każdego miejsca pomieszczenia oraz by zwracały uwagę owadów wlatujących do obiektu
  • należy wybierać miejsca o spokojnym przepływie powietrza
  • należy unikać montażu urządzeń w pobliżu innych źródeł światła
  • pułapki owadobójcze należy instalować tak, aby były skierowane stroną czołową do miejsca zwalczanie np. prostopadle / w poprzek/ źródłem światła, prostopadle do korytarza
  • mając do wyboru lepiej wybierać miejsca cieplejsze o temperaturze otoczenia powyżej 27°C
  • za zasadę prawidłowej lokalizacji lamp owadobójczych przyjmuje się brak wolno występujących owadów latających w obiekcie
  • zgodnie z wymogami HACCP dla przemysłu spożywczego świetlówki w lampach owadobójczych muszą być ofoliowane aby zapobiec możliwości zanieczyszczenia produkcji fragmentami szkła oraz substancjami chemicznymi z luminoforu /m.in. związki rtęci/ w przypadku stłuczenia
← Powrót do porad
kontakt

Masz pytania?
Chcesz zamówić towar telefonicznie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

514 934 388
511 720 908