Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu – Szkolenie, Maj 2022

Targi Rolne „Rol-Szansa” 2021, Piotrków Trybunalski

Wspaniała wystawa rolnicza, cykliczna, dziękujemy i zapraszamy za rok.

Pozdrawiamy serdecznie.

 

 

 

Poszukiwanie Padłych Dzików, czerwiec 2021, Rzgów

W dniu 26 czerwca 2021r. od wczesnych godzin porannych na terenie gminy Tuszyn rozpoczęły się poszukiwania padłych dzików w związku z wystąpieniem choroby ASF (Afrykański Pomór Świń). W akcji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim, Starostwo Powiatowe w Łodzi, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Łodzi , Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Weterynarii , żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ponad 90 osób przeszukiwało obszar ok. 1100 hektarów lasów na terenie gminy Tuszyn.

Skutecznie zabezpieczyliśmy pod względem bioasekuracyjnym powyższe poszukiwania.

Afrykański Pomór Świń, ASF, ognisko, czerwiec 2021 Rzgów

Dezynfekcja ogniska ASF.

Działanie przeprowadzone pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Ptasia Grypa, ognisko, kwiecień 2021 Bełchatów

Dezynfekcja kurnika przeprowadzona przez naszą firmę.

Prace wykonywane z najwyższym poziomem bioasekuracji.