Piknik rodzinny z okazji Święta Policji w Skierniewicach 24.7.2022

Tegoroczny Piknik Mundurowy był pierwszą tego typu imprezą w Skierniewicach, organizowaną z okazji Święta Policji, które przypada corocznie 24 lipca. Święto w Polsce odbywa się z okazji powołania w tym dniu polskiej Policji Państwowej w 1919 roku.

ASF Bioasekuracja wraz z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Skierniewicach zaprezentowała pełne wyposażenie bioasekuracyjne używane podczas zwalczania wirusa HAPAI, ASF, itp. Nasze produkty doskonale sprawdzają się w akcji………..

Poszukiwanie Padłych Dzików, czerwiec 2021, Rzgów

W dniu 26 czerwca 2021r. od wczesnych godzin porannych na terenie gminy Tuszyn rozpoczęły się poszukiwania padłych dzików w związku z wystąpieniem choroby ASF (Afrykański Pomór Świń). W akcji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim, Starostwo Powiatowe w Łodzi, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Łodzi , Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Weterynarii , żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ponad 90 osób przeszukiwało obszar ok. 1100 hektarów lasów na terenie gminy Tuszyn.

Skutecznie zabezpieczyliśmy pod względem bioasekuracyjnym powyższe poszukiwania.

Główny Inspektorat Weterynarii Warszawa – Szkolenie Czerwiec 2020r.

W dniach 16-17 czerwca 2020 r. Główny Lekarz Weterynarii organizuje szkolenie pt. „Przeprowadzanie dochodzenia epizootycznego w ogniskach chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania”. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników IW, którzy są członkami Zespołu ds. dochodzeń epizootycznych przy Głównym Lekarzu Weterynarii. Są to przedstawiciele każdego z 16 województw. W szkoleniu biorą również udział pracownicy Głównego Inspektoratu Weterynarii. Grupa słuchaczy liczy ok. 35 osób.

Szkolenie podzielono na dwie części. W pierwszym dniu prowadzone są zajęcia teoretyczne w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykładowcy to dr n. wet. Mirosław Welz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, dr Krzysztof Jażdżewski z GIW i przedstawiciele Komendy Głównej Policji. W drugim dniu szkolenie zorganizowane jest w formie zajęć praktycznych, które prowadzone są w Ostrołęce przez dr. Józefa Białowąsa, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce wraz z Firmą Baldoor właściciela portalu internetowego www.asfbioasekuracja.pl.

kontakt

Masz pytania?
Chcesz zamówić towar telefonicznie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

514 934 388
511 720 908