Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi – Szkolenie, Poświętne , Lipiec 2020