COVID – 19, OPOCZNO, OSTRÓW 116A

Mobilny punkt poboru próbek, nasze produkty w walce z pandemią. Lokalizacja Ostrów 116A, Powiat Opoczyński

KORONAWIRUS 2020

KORONAWIRUS  – 2020, nasze produkty wspomagające walkę z wirusem