Główny Inspektorat Weterynarii Warszawa – Szkolenie Czerwiec 2020r.

W dniach 16-17 czerwca 2020 r. Główny Lekarz Weterynarii organizuje szkolenie pt. „Przeprowadzanie dochodzenia epizootycznego w ogniskach chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania”. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników IW, którzy są członkami Zespołu ds. dochodzeń epizootycznych przy Głównym Lekarzu Weterynarii. Są to przedstawiciele każdego z 16 województw. W szkoleniu biorą również udział pracownicy Głównego Inspektoratu Weterynarii. Grupa słuchaczy liczy ok. 35 osób.

Szkolenie podzielono na dwie części. W pierwszym dniu prowadzone są zajęcia teoretyczne w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykładowcy to dr n. wet. Mirosław Welz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, dr Krzysztof Jażdżewski z GIW i przedstawiciele Komendy Głównej Policji. W drugim dniu szkolenie zorganizowane jest w formie zajęć praktycznych, które prowadzone są w Ostrołęce przez dr. Józefa Białowąsa, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce wraz z Firmą Baldoor właściciela portalu internetowego www.asfbioasekuracja.pl.