Półmaska filtrująca , X 310 SV FFP3 R D

5,90 

Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 R D,

Dostępność: w magazynie

Złóż zamówienie telefonicznie

Aby to zrobić, zadzwoń pod numer:

514 934 388

Możesz także zostawić swój numer telefonu i oddzwonimy do Ciebie:


PRZEZNACZENIE
Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 R D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≤0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.
Przykładowe zastosowanie: duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Półmaska filtrująca zbudowana jest w głównej mierze z części twarzowej wykonanej z materiału filtrującego i akcesoriów pomocniczych w zależności od modelu półmaski, takich jak taśmy nagłowne, zawór wydechowy czy uchwyty mocujące taśmy. Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez materiał filtracyjny, gdzie jest oczyszczane. Powietrze wydychane usuwane jest na zewnątrz przez materiał części twarzowej (dla półmasek bez zaworu wydechowego) lub przez zawór wydechowy umieszczony w czaszy oraz część twarzową półmaski (dla półmasek z zaworem wydechowym). Czasza

CHARAKTERYSTYKA
Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 R D składa się z:
• wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen
• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
• zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;
• taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
• mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego;
• wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania.
Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

WYMAGANIA Półmaski firmy OXYLINE są zgodne z:
• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
• odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
PRZECIWWSKAZANIA
Ta półmaska nie dostarcza tlenu. Nie zapewnia ochrony układu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17 %). Nie należy jej używać w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwłaszcza nie przewietrzanych, takich jak kanały, studzienki, zbiorniki itp. Półmaska nie chroni przed zanieczyszczeniami w postaci par gazów i mgły substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie stosować jeśli rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych nie są znane. Nie używać podczas

PARAMETRY UŻYTKOWE PÓŁMASKI X 310 SV RD
Klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) FFP3
Penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej ≤ 1%
Przeciek całkowity ≤ 2%
Początkowy opór wdechu przy przepływie 95 l/min ≤ 300 Pa
Początkowy opór wydechu 160 l/min ≤ 300 Pa
Opór oddychania po zapyleniu pyłem dolomitowym
przy przepływie:
95 l/min (wdech) ≤ 700 Pa
160 l/min (wydech) ≤ 300 Pa

UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Półmaski należy przechowywać w temperaturze od -20°C do +40°C i wilgotności poniżej 70%.
Przed użyciem półmaski, należy sprawdzić jej stan techniczny: czy jej elementy nie są uszkodzone.
Półmaski uszkodzone oraz takie, których data ważności została przekroczone nie mogą być użyte. Półmaski nie należy
składać i zaginać.
W celu zapewnienia jak najlepszej szczelności części twarzowej, sposób zakładania i dopasowywania półmasek
powinien przebiegać wg następującego schematu:
1. Przed założeniem półmaski, wstępnie ukształtować zacisk nosowy poprzez jego zaciśnięcie, co poprawia późniejsze
dopasowanie półmaski do twarzy,
2. Umieścić część twarzową tak, aby przykrywała usta i nos,
3. Taśmy nagłowia założyć tak, aby dolna taśma obejmowała kark poniżej ucha, a górna przechodziła z tyłu głowy nad
uchem;
4. Dopasować wstępnie uformowany zacisk nosowy tak, aby zapewnić szczelność;
5. Sprawdzić prawidłowość założenia; przyłożyć dłonie i przytrzymać czaszę; mocno wydmuchnąć powietrze;
w przypadku nieszczelności wyregulować pozycję czaszy, zacisk nosowy lub taśmy nagłowia.
6. Data ważności: 60 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na wyrobie.
W trakcie użytkowania półmaski następuje wzrost oporów oddychania powodowany osadzaniem się pyłu. Jeżeli
użytkownik uzna, że opór znacznie wzrósł, półmaskę należy wymienić na nową. Półmaska może być stosowana dłużej
niż jedną 8-godzinną zmianę roboczą przez tego samego pracownika, pod warunkiem, że nie jest zużyta lub
uszkodzona, oraz pod warunkiem wykonania dezynfekcji. Dezynfekcji dokonuje się bezpośrednio po skończeniu
użytkowania po zmianie roboczej, poprzez natryśnięcie płynem dezynfekującym przeznaczonym do półmasek
filtrujących (1 – 2 natryśnięcia) lub przetarcie strony wewnętrznej półmaski chusteczką nasączoną czystym alkoholem
etylowym. Zdezynfekowaną półmaskę przechowywać zgodnie z zasadami przechowywania. Półmaska może być użyta
ponownie przez tego samego użytkownika.

Regulacja długości taśm nagłowia:
Regulacja długości zgrubna–przełożyć taśmę pomiędzy hakami
mocującymi jak pokazano na Rysunku 2. Można przekładać taśmę
kilkukrotnie w celu znacznej redukcji długości. W celu ponownego
wydłużenia taśmy, zdjąć z haków dodatkową zakładkę.
Regulacja precyzyjna – nawijać lub odwijać taśmę wokół poszczególnych
haków mocujących – Rysunek 3.
W przypadku użycia w atmosferze wybuchowej skontaktuj się z Oxyline Sp. z o.o.
Jednostka nadzorująca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16. Jednostka notyfikowana nr 1437.

NORMY I CERTYFIKATY
PN-EN 149 :2001+A1:2009
CE 1437
Certyfikat: UE/171/2019/1437

Dodatkowe informacje

Waga 0.1 kg
kontakt

Masz pytania?
Chcesz zamówić towar telefonicznie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

514 934 388
511 720 908